مقایسه سیسیکم و جیشیر :

جیشیر اکانت فابریک رسیور هست . همون اکانتی که موقع خرید به صورت رایگان استفاده کردید . بعد از اتمام ، این اکانت از طریق سریال نامبر 12 رقمی دستگاه قابل تمدید است .در .واقع سریال دستگاه برای شرکت سازنده رسیور ارسال میشه و اونا اکانت رو شارژ مجدد میکنن . در اکانت جیشیر کانال های کارتی رنگی میشوند . اکانت جیشیر ممکن است در رسیورهای مختلف با نام های دیگری هم نشان داده شود  مثل : استارشیر ، فانکم ، فوراور... اما همه ی آن های تحت پوشش شرکت گلوبال است و تفاوتی در کیفیت و عملکرد ندارند و فقط تفاوت در نام گذاری است . 

اکانت سیسیکم بر روی سرورهای شخصی ما هست . در اکانت سیسیکم مشخصات اکانت رو شما باید خودتون وارد دستگاه کنید ، و کانال های کارتی رنگی نمیشه . ولی در عملکرد این سیسیکم و جیشیر از لحاظ تعداد کانال تفاوتی وجود ندارد .

اکانت جیشیر هوایی چیست ؟

برای استفاده از سیسیکم و جیشیر اینترنتی ، باید از اینترنت استفاده کنید . برای استفاده از جیشیر هوایی نیاز به اینترنت ندارد ولی باید دیش با جهت w6 داشته باشید تا آن را به تیونر دوم رسیور متصل کنید و  از طریق تیونر دوم دیتا دریافت میشود .

توجه کنید بعضی رسیورها تیونر دوم ندارند و جیشیر هوایی پشتیبانی نمی کنند .

از لحاظ تعداد کانال تفاوتی بین این اکانت ها وجود ندارد .